Dane osobowe

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Jako licencjonowana agencja działamy zgodnie w wytycznymi konwencji międzynarodowych i przepisów krajowych. Regularnie przechodzimy audyty prowadzone przez Urząd Morski i Urząd Wojewódzki. 

Dbamy również o dane osobowe udostępniane przez osoby ubiegające się o pracę oraz już zatrudnione za naszym pośrednictwem. 

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEAMAR s.c. z siedzibą w Gdyni (81-345) przy al. Jana Pawła II 1, reprezentowany przez Mirosława Urbanowskiego,
  • kontakt w sprawie danych osobowych – seamar@seamar.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rekrutacją do pracy u armatorów zagranicznych (pośrednictwo pracy), a w przypadku podpisania umowy o pracę – do jej realizacji, na podstawie zgody udzielonej zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz uczestniczącym w realizacji usług, w tym: armatorom zagranicznym, agentom portowym, agencjom podróży, firmom transportowym, HMS Assistance (opieka medyczna), instytucjom morskim (w celu potwierdzenia kwalifikacji),
  • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat, a w przypadku zawarcia umowy – 50 lat,
  • posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  • ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 
  • Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowanemu przetwarzaniu,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest podejrzenie, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.