Skargi

Procedura Rozpatrywania Skarg i Reklamacji
 
 
Każdy marynarz, który skorzystał z pośrednictwem naszej agencji i nie jest zadowolony z jakości usług, może złożyć pisemną skargę.
 
Pismo należy wysłać pocztą tradycyjną na adres:
SEAMAR s.c.
al. Jana Pawła II 1
81-345 Gdynia
 
lub pocztą elektroniczną
seamar@seamar.pl
 
 
Każde zgłoszenie zostanie wnikliwie rozpatrzone, a odpowiedź udzielona w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty przyjęcia.
 
 
Jeśli odpowiedź agencji będzie niesatysfakcjonująca, marynarz może przesłać swoją skargę do Urzędu Morskiego.
 
 
Urząd Morski w Gdyni
 
ul. Chrzanowskiego 10
 
81-338 Gdynia
 
Poland
 
tel. +48 58 355 32 20
 
e-mail: dumsekr@umgdy.gov.pl 

 
Procedura rozpatrywania skarg i reklamacji do pobrania