MLC 2006

Jako koncesjonowana agencja rekrutująca marynarzy na statki armatorów zagranicznych, działamy zgodnie z regulacjami i wymogami konwencji MLC 2006 oraz odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Polsce.


Podstawowe zapisy konwencji MLC 2006:
1. agencja prowadzi działalność z poszanowaniem pełnych praw marynarza;
2. marynarz uzyskuje pełną informację o warunkach związanych z ofertą pracy, zawarciem umowy oraz o prawach i obowiązkach wiążących się z podjęciem zatrudnienia;
3. koszty związane z uzyskaniem paszportu, książeczki żeglarskiej oraz niezbędnych certyfikatów znajdują się po stronie marynarza;
4. agencja współpracuje z armatorami gwarantującymi poszanowanie praw marynarzy i przestrzeganie warunków kontraktów marynarskich i spełniającymi wymogi konwencji  MLC 2006;
5. agencja nie pośredniczy w zatrudnieniu marynarzy poniżej 18 roku życia;
7. agencja zapewnia równe traktowanie marynarzom bez względu na wiek (osoby pełnoletnie), płeć lub wyznanie;
8. agencja nie pobiera od marynarzy żadnych opłat związanych z  procesem pośrednictwa i rekrutacji;

9. agencja współpracuje i pozostaje w stałym kontakcie z marynarzem lub jego rodziną;
10. agencja udostępnia procedurę skarg marynarskich i zobowiązuje się do reagowania oraz rozpatrywania wszystkich skarg, reklamacji, monitów i zapytań otrzymanych od marynarzy i ich rodzin.

Polityka firmy skierowana jest na promocję zawodu marynarza i nie dopuszcza się działań mogących naruszać prawa marynarza do zatrudnienia oraz podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych.

Polityka zgodności z MLC 2006 (pdf)

mlc pl