Polityka zgodności firmy z MLC 2006 - SEAMAR | Agencją załogowa::Gdynia | Crew management

Przejdź do treści

Menu główne:

MLC 2006

Polityka zgodności firmy SEAMAR S.C. z MLC 2006
Firma SEAMAR S.C. jest koncesjonowaną agencją zatrudnienia, świadczącą usługi rekrutacji i pośrednictwa pracy dla marynarzy na terenie Polski.
SEAMAR S.C. Prowadzi działalność  zgodnie z regulacjami i wymogami konwencji MLC 2006 oraz ich odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Polsce.
Podstawowe kryteria wymagań konwencji MLC 2006
1. Prowadzenie działalności z poszanowaniem pełnych praw marynarza.
2. Pełna informacja marynarza o rekomendowanych warunkach związanych z ofertą pracy,
    zawarciem umowy, oraz o prawach i obowiązkach wiążących się z podjęciem zatrudnienia.
3. Koszty związane z uzyskaniem paszportu, książeczki żeglarskiej, oraz uzyskania niezbędnych certyfikatów (leżą po stronie marynarza).
4. Firma współpracuje z armatorami, gwarantującymi poszanowanie praw marynarzy i przestrzeganie warunków kontraktów marynarskich.
5. Współpraca z klientami spełniającymi wymogi konwencji  MLC 2006
6. Nie pośredniczenie w zatrudnieniu marynarzy poniżej 18 roku życia
7. Traktowanie równo wszystkich marynarzy, bez względu na wiek(osoby pełnoletnie),płeć lub wyznanie.
8. Nie pobieranie od marynarzy żadnych opłat związanych z  procesem pośrednictwa i rekrutacji.

9. Stała współpraca i komunikacja pomiędzy marynarzem lub rodziną marynarza oraz agencją.
10. Posiadanie na stronie internetowej, dostępnej procedury skarg marynarskich. Zobowiązanie do reagowania oraz rozpatrywania wszystkich skarg, reklamacji, monitów i zapytań otrzymanych od marynarzy i ich rodzin, związanych z wykonywaną przez nich pracą.

Polityka firmy skierowana jest na promocję zawodu marynarza i nie dopuszcza się działań mogących naruszać prawa marynarza do zatrudnienia oraz podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych.

pobierz - plik PDF

 
stat4u
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego