Procedura rekrutacji i pośrednictwa pracy - SEAMAR | Agencją załogowa::Gdynia | Crew management

Przejdź do treści

Menu główne:

MLC 2006

SEAMAR S.C.
Aleja Jana Pawła II 1 ph: (58) 660 33 40
81 345 Gdynia fax: (58) 661 52 46
Poland e-mail: seamar@seamar.pl

Wersja 01 / 27.05.2013
Procedura Rekrutacji i Pośrednictwa
Pracy Marynarzy
1. Cel Procedury: Pozyskiwanie załóg przez agencję świadczącą usługi rekrutacji i pośrednictwa pracy dla marynarzy na jednostki pływające pod konkretne zapotrzebowanie złożone przez armatora.

2. Zakres Procedury: Wyżej oznaczona procedura ma zastosowanie w obszarach rekrutacji i zatrudnienia marynarzy.

3. Dane wejściowe procesu rekrutacji i pośrednictwa: Pisemne pozyskanie zapotrzebowania wystosowanego przez konkretnego armatora w zakresie rekrutacji kandydatów (marynarzy) na statki.

4. Przebieg procedury rekrutacji i pośrednictwa pracy dla marynarzy:

-
Podjęcie oraz analiza zapotrzebowana przedstawionego przez armatora.
- Weryfikacja wewnętrznych zasobów ludzkich (baza danych firmy).
- Opcjonalne zamieszczenie ogłoszenia (bieżąca rekrutacja kandydatów).
- Sprawdzenie pełnoletności kandydata (18+).
- Typowanie kandydata/kandydatów na konkretne stanowisko.
- Wymagane dokumenty: CV kandydata lub aplikacja.
-
Rozmowa kwalifikacyjna z uprzednio wytypowanym kandydatem/kandydatami.
-
Weryfikacja uprawnień kandydatów:
- Sprawdzenie posiadania aktualnych certyfikatów/uprawnień wymaganych na dane stanowisko.
-
Weryfikacja dotychczasowego przebiegu pracy. © 2013 Seamar s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone strona 2
- Propozycja skierowana do armatora z wytypowanym kandydatem/kandydatami.
- Akceptacja kandydata lub grupy kandydatów przez armatora.
- Szczegółowa oferta warunków zatrudnienia uzgodniona z kandydatem lub grupą kandydatów na stanowisko.
- Akceptacja warunków przez kandydata/kandydatów.
5. Dane wyjściowe procesu rekrutacji i pośrednictwa:

-
Podpisanie w imieniu armatora kontraktu z marynarzem lub grupą marynarzy. Wydanie odzieży ochronnej, (jeśli jest to wymóg armatora)
- Instrukcja dotycząca dotarcia oraz pracy na statku (w formie ustnej lub pisemnej).
- Wprowadzenie do wewnętrznej bazy danych (nowe zakontraktowanie).
- Stały kontakt e-mail lub telefoniczny z marynarzem lub rodziną marynarza/grupy marynarzy.
- Pośrednictwo w przekazywaniu miesięcznego wynagrodzenia marynarza lub grupy marynarzy w formie przelewu środków na konto bankowe.
- Instrukcje powrotu ze statku do miejsca zamieszkania (w formie ustnej lub pisemnej).
6. Zakres odpowiedzialności i uprawnień w procesie rekrutacji i pośrednictwa pracy ponosi w pełnym wymiarze pracownik pośrednika zwany dalej Operatorem Załogowym. Do obowiązków Operatora Załogowego należy przygotowanie pełnego procesu rekrutacji oraz zorganizowanie bezpiecznego i skutecznego dotarcie na statek (miejsce pracy) oraz powrotu ze statku do miejsca zamieszkania.

7. Załączniki:

- Rejestr marynarza obejmujący dokumenty kwalifikacyjne (wymagane certyfikaty)

pobierz-plik PDF

 
stat4u
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego