Procedura rozpatrywania skarg marynarskich - SEAMAR | Agencją załogowa::Gdynia | Crew management

Przejdź do treści

Menu główne:

MLC 2006


SEAMAR S.C.
 
Aleja Jana Pawła II 1ph: (58) 660 33 40
81 345 Gdynia fax: (58) 661 52 46
Poland e-mail: seamar@seamar.pl
 
 
Wersja 02/ 01.02.2016
 
 
Procedura Rozpatrywania
Skarg i Reklamacji
/uzupełniona, zamieszczona w załączniku - patrz dół strony /
 
1.      Cel Procedury:Procedura ma na celu rozpatrywanie przyjętych zgłoszeń oraz podjęcie właściwych działań dotyczących skarg i reklamacji skierowanych od zakontraktowanych marynarzy przez podmiot świadczący usługi rekrutacji i pośrednictwa pracy na morzu.
 
2.      Zakres Procedury: Wyżejoznaczona procedura ma zastosowanie w sytuacjach skarg i reklamacji skierowanych od marynarzy do podmiotu (Pośrednika) świadczącego usługi rekrutacji i pośrednictwa pracy na morzu.
 
3.        Dane wejściowe procesu rozpatrywania skarg i reklamacji: Pisemnezgłoszenie skargi lub reklamacji przedstawione przez zakontraktowanego marynarza. Skierowane do operatora załogowego lub dyrektora podmiotu świadczącego wyżej wymienione usługi.
 
4.      Przebieg procedury rozpatrywania skarg i reklamacji:
 
  • Przyjęcie zgłoszenia w formie pisemnej.
  • Wnikliwe rozpatrzenie przyjętego zgłoszenia.
  • Zajecie odpowiedniego stanowiska w formie pisemnej wobec sytuacji skargi lub reklamacji w terminie 14 dni od daty przyjęcia pisemnej formy zgłoszenia.
  • Ogólna weryfikacja zakończenia procesu rozpatrywania skargi lub reklamacji.
  • Archiwizacja dokumentów dotyczących danej sprawy.
 
 

5.      Dane wyjściowe procesu rozpatrywania skarg i reklamacji:
Pisemne ustosunkowanie się operatora załogowego lub dyrektora Pośrednictwa wobec zaistniałej skargi lub reklamacji.
 
6.      Zakres odpowiedzialności i uprawnień w procesie rozpatrywania skarg i reklamacji zakontraktowanych marynarzyponosi w pełnym zakresie operator załogowy lub dyrektor Pośrednictwa.
 
7.      Załączniki:
 
- Pełna dokumentacja przebiegu procesu rozpatrywania skargi lub reklamacji.
- Pisemne zgłoszenie(oryginał przyjęty od wnioskodawcy) skargi lub reklamacji.
- Pisemne ustosunkowanie się (kopia zgodna z oryginałem) do skargi lub reklamacji.
- Pełna archiwizacja przedstawionych dokumentów oraz dodatkowo dokumentów w procesie rozpatrywania skarg i reklamacji.
 
8.  Dodatkowo zamieszczamy dane punktu kontaktowego - składania skarg związanych z pośrednictwem pracy przez marynarzy :

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
Poland
tel. +48 58 355 3101
e-mail: dumsekr@umgdy.gov.pl
e-mail: wm@umgdy.gov.pl.

© 2013 Seamar s.c. Wszystkie prawa zastrzeżone
uzupełniona, zamieszczona w załaczniku- pobierz-plik PDF

 
stat4u
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego